top of page
About: Headliner
DSC_9363_edited.jpg

ЗА НАС

ЛинкАкрос Центарот за Развој е најновата програма на невладината организација ЛинкАкрос. Од своето основање во 2010 година до денес, ЛинкАкрос работи на проекти од областа на здравството и економијата и затоа преку Центарот за развој може да понудиме квалитетни програми водени од искусни меѓународни и локални. 

ЛинкАкрос Центарот за Развој нуди програми за развој на компании, организации и човечки ресурси, како и консултантски услуги и коучинг. 

За организации и компании нудиме интерни тренинг програми во зависност од потребите и капацитетите на клиентот. За поединци и мали бизниси нудиме програми за започнување и развивање на мали бизниси. 

Во Центарот може да добиете и два вида обуки од областа на унапредување на здравјето, и тоа обуки за педијатриска прва помош и обуки за здрав животен стил. 

Со меѓународни и локални експерти со долгогодишно искуство стекнете се со докажани практични вештини што ќе влијаат на подобро менаџирање со предизвици и постигање подобри резултати на лично и организациско ниво. и експерти со долгогодишно искуство стекнете се со докажани практични вештини што ќе влијаат на подобро менаџирање со предизвици и постигање подобри резултати на лично и организациско ниво.

bottom of page