top of page

Извозни стратегии за земјоделски и текстилни компании во Македонија: „Купувачи за моите производи или производи за моите

ЛинкАкрос во рамките на проектот GrowBiz со поддршка на УСАИД, ви нудат бесплатна обука за Извозни стратегии за земјоделски и текстилни компании во Македонија на 21.06.2021 (понеделник), од 14:00 до 16:15, оваа обука е обезбедена во соработка со Македонија2025.

Регистрацијата е затворена!
Види други настани
Извозни стратегии за земјоделски и текстилни компании во Македонија: „Купувачи за моите производи или производи за моите
Извозни стратегии за земјоделски и текстилни компании во Македонија: „Купувачи за моите производи или производи за моите

Време и локација

21 јун. 2021 г., во 14:00 – 16:15

Zoom - онлајн

За настанот

Ќе имате можност да дознаете повеќе за:

 • Иновирање и зелени решенија - од перспектива на инвеститор
  • Климатски промени
  • Зелени решенија
  • Децентрализирани трансакции
  • Инвестиции
 • Развој на производ, регистрација и усогласеност и управување со производот
  • Лиценци
  • Стандарди
  • Регистрација на производот
  • Животна средина
  • Конкурентност
 • Маркетинг, генерирање на потенцијални купувачи, менаџирање на мрежа од увозници
  • Таргет група
  • Извоз специфичен за конкретна земја
  • Карактеристики и документи
  • „Студени“ повици

Предавачи на обуката ќе бидат Ѓорѓи Јовановски, сениор бизнис консултат во Probiotec bv, Tim KEMLAND и Johannes VAN OVERVELD, ко-сопственици на Probiotec bv. & DayCell DOO.

Оваа обука е дел од програмата GrowBiz која има за цел да им помогне на малите и средни бизниси во нашата земја а посебно на индустриите туризам, земјоделство, текстил и преработки од дрво.

Сподели го настанот

bottom of page